Wat te doen met € 2300 mrd?

Zouden de leningen van Holland ook door Moody’s en S&P zijn afgewaardeerd als die bureaus drie eeuwen geleden al hadden bestaan? En wanneer dan precies? Toen de schuld boven de 100% van het bbp van de provincie kwam, boven de 150%, 200% of pas toen het niveau van 250% werd gepasseerd?

VOC vlag

Foto: Wikipedia

Maar liefst een eeuw lang torste de financieel machtigste regio op aarde een werkelijk torenhoge schuldlast. Toch betaalden de Hollandse penningmeesters meestal maar zo’n 2,5% rente op hun uitstaande obligaties.

En dan te bedenken dat Holland vooral na 1713, na de extreem dure Spaanse Successie-oorlog, maar liefst de helft van zijn uitgaven aan rentebetalingen kwijt was. ‘Heel wat meer dan vandaag de dag in een land als Griekenland, waar de rentelast voor 2011 begroot werd op ongeveer 24% van de uitgaven’, stelde Wantje Fritschy, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de overheidsfinanciën van de vroegmoderne tijd aan de Vrije Universiteit vrijdag in haar finale hoorcollege ‘Schulden als leerschool, De Unie der Zeven Verenigde Provinciën en de EU’. Lees verder