Poetin valt genadeloos onze zwakke plekken aan

Lees verder

Zo onhoudbaar is die Italiaanse staatsschuld niet

Italië heeft besloten om zich weinig aan te trekken van de Europese begrotingsregels – en evenmin iets van de Italiaanse. Maar voordat we minister Wopke Hoekstra van Financiën op hoge poten naar Brussel sturen om Italië tot de orde te roepen, is het volgens mij van belang om eerst even tot tien te tellen en de Italiaanse overheidsfinanciën tegen het licht te houden. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de huidige Italiaanse regering misschien wel heel graag een boos Brussel tegenover zich heeft.

Italiaanse en Europese vlagAllereerst de overheidsfinanciën. Ja, Italië torst een staatsschuld van 131% van het bbp, ruimschoots het dubbele van wat ‘Maastricht’ toestaat. Die schuld is, zo lees ik altijd, een molensteen voor een snel vergrijzend land als Italië. En bovendien gevaarlijk, omdat er bij een volgende crisis geen begrotingsruimte meer is om de pijn te verzachten. Lees verder