Oké, het is niet sexy, maar schiet nu eens op met die kapitaalmarktunie

Advertenties

Poetin valt genadeloos onze zwakke plekken aan

Lees verder

Zo onhoudbaar is die Italiaanse staatsschuld niet

Italië heeft besloten om zich weinig aan te trekken van de Europese begrotingsregels – en evenmin iets van de Italiaanse. Maar voordat we minister Wopke Hoekstra van Financiën op hoge poten naar Brussel sturen om Italië tot de orde te roepen, is het volgens mij van belang om eerst even tot tien te tellen en de Italiaanse overheidsfinanciën tegen het licht te houden. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de huidige Italiaanse regering misschien wel heel graag een boos Brussel tegenover zich heeft.

Italiaanse en Europese vlagAllereerst de overheidsfinanciën. Ja, Italië torst een staatsschuld van 131% van het bbp, ruimschoots het dubbele van wat ‘Maastricht’ toestaat. Die schuld is, zo lees ik altijd, een molensteen voor een snel vergrijzend land als Italië. En bovendien gevaarlijk, omdat er bij een volgende crisis geen begrotingsruimte meer is om de pijn te verzachten. Lees verder

We zwemmen in de buffers, Wopke

We moeten ons voorbereiden op een poolwinter, zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) tijdens Prinsjesdag. Hij verwees naar avonturier Robert Scott die in 1912 crepeerde tijdens een dramatisch slecht georganiseerde expeditie naar de Zuidpool. Concurrent Roald Amundsen had zich daarentegen geweldig voorbereid op zijn tocht en keerde glorieus huiswaarts. De les voor Hoekstra: zorg dat de overheidsfinanciën op orde zijn en we een buffer hebben voor de slechte tijden die onvermijdelijk terugkomen.

Stapeltje euro'sDe boodschap gaat er in calvinistisch Nederland in als Gods Woord in een ouderling. Sterker, het Centraal Planbureau, de Raad van State en zelfs deze krant vinden dat Hoekstra’s ambities om de staatsschuld verder terug te dringen – naar 49% van het bbp volgend jaar – nog te mager. Er moet echt meer geld opzijgezet worden, want: de brexit, Trump en opkomende markten.

Lees verder

De lange arm van Uncle Sam

Prachtig vond ik het toen de Amerikanen drie jaar geleden de jarenlange wantoestanden bij de Fifa aanpakten.

De corrupte voetbalorganisatie had er onvoldoende bij stilgestaan dat iedereen die de Amerikaanse wet overtreedt vervolgd mag worden, ook al gebeurt dat buiten de Amerikaanse jurisdictie. Meer dan het gebruik van een Amerikaanse server voor de opslag van e-mails hebben openbare aanklagers niet nodig.

euro-dollar-valuta-cbAangezien de dollar wereldwijd zo’n dominante munt is, is het vrijwel onmogelijk om buiten de dollar om met smeergelden te werken en geld wit te wassen. Banken als BNP Paribas, HSBC en Commerzbank werden op miljardenboetes getrakteerd toen bleek dat ze handel hadden gefaciliteerd in landen die op de Amerikaanse zwarte lijst stonden. En omdat ze nu eenmaal zonder dollarfunding niet kunnen bestaan, betaalden ze grif. Lees verder

Europese stoelendans is schaakspel op drie borden

Our financial claims can evaporate

Building up financial claims is nice, but whether they ultimately yield real money you just have to wait and see.

The Netherlands knows all about that. Its banks, insurers and pension funds had invested many billions in the American housing market through all kinds of bonds and mortgage-backed securities. When the market imploded in 2007 and kicked off the great financial crisis, a large part of the investments had to be written off.

Portemonnee met euro'sFor an aging country, it is wise to put some money aside and invest outside of the country in future production. But you should not exaggerate it, as the Netherlands has done for decades. The Dutch pension funds alone now have € 1,400 billion in assets – about twice the Dutch GDP – and the majority of these have been invested abroad.

It all started in the early Eighties when the Dutch formulated an answer to the crisis in those days. With a policy of wage moderation, they made their exports more competitive and at the same time they limited imports. Via trade – or rather, by parasitising on growth abroad – the Netherlands pulled the economy out of the situation smoothly. Later, the Germans under Chancellor Gerhard Schröder copied the Dutch example. This model also proved to be the solution for Germany, the then sick man of Europe. Lees verder